Hồ Chí Minh Nhân Vật Trăm Tên Nghìn MặtHồ Chí Minh Nhân Vật Trăm Tên Nghìn Mặt
Trần Khải Thanh Thuỷ
Viết với văn phong tả chân cái hiện thực "Xã Hội Chủ Nghĩa" đang diễn ra tại Việt Nam. Giọng văn của bà chia sẻ những nhục nhằn, tai ách mà chính bà và gia đình cũng như những người dân oan hiền lành đang phải gánh chịu hàng giờ, hàng ngày. Đó là thứ thơ văn tinh tế đế ...
Number of pages: 503 | Publication Date: 2010 | ISBN-13: 9781629884325

Glimmer Train Stories, #66Glimmer Train Stories, #66
by Danielle Lavaque-Manty, William Luvaas, Al Sim, Thomas O'Malley, Andrea Cohen, Eric Trethewey, Christopher Bundy, Ruth Ozeki, Jay McInerney, Kyoko Amano (interviewer), Victoria Blake (interviewer), Sara Whyatt, Tran Khai Thanh Thuy
Danielle Lavaque-Manty The Safety of Milk She'd begun saying this soon after their wedding, whenever she grew anxious about something he planned to do. William Luvaas Ashes Rain Down Ashes pile in drifts against fences, turn our lawns calcium white, make a foul, acrid soup of water in dogs' bowls. They sift down collars, creep through walls, and f ...
Number of pages: 196 | Publication Date: 2008-02-01 | ISBN-13: 9781595530158

Chết Ngoài Kế Hoạch - Tập IIChết Ngoài Kế Hoạch - Tập II
Trần Khải Thanh Thuỷ
Sinh ra và lớn lên giữa lòng cộng sản Hà Nội, xuất thân khóa 1978-1972 trường Đại Học Sư Phạm I Hà Nội, đứng trên bục giảng chưa được bao lâu, đã bước sang nghề viết báo, chỉ vì muốn thực hiện ý định hòa mình sinh hoạt cùng quần chúng nhân dân, phục vụ, bênh vực n ...
Number of pages: 378 | Publication Date: 2013 | ISBN-13: 9780989041331

Chết Ngoài Kế Hoạch - Tập IChết Ngoài Kế Hoạch - Tập I
Trần Khải Thanh Thuỷ
Sinh ra và lớn lên giữa lòng cộng sản Hà Nội, xuất thân khóa 1978-1972 trường Đại Học Sư Phạm I Hà Nội, đứng trên bục giảng chưa được bao lâu, đã bước sang nghề viết báo, chỉ vì muốn thực hiện ý định hòa mình sinh hoạt cùng quần chúng nhân dân, phục vụ, bênh vực n ...
Number of pages: 381 | Publication Date: 2013 | ISBN-13: 9780989041324

ISBN Directory © 2014-2019 Book Search and Price Comparison
IT Bookstore